Eläinfysioterapia
Eläinfysioterapian tavoitteena on eläimen liikkumisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen

Eläinfysioterapia

Eläinfysioterapia perustuu fysioterapeuttiseen tutkimukseen, jossa selvitetään eläimen mahdolliset toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Eläinfysioterapeutti on fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö joka on täydentänyt ammattitaitoaan eläinfysioterapiaopinnoilla (Eläinfysioterapian erikoistumisopinnot, 30 op).

Eläinlääkärin antama diagnoosi on fysioterapeutille tärkeä tieto, joka auttaa terapian suunnittelussa. Sairaan eläimen kuntoutus edellyttää myös eläinlääkärin tutkimusta, ja sairaan koiran fysioterapiasta päättää eläinlääkäri. Näin varmistetaan eläimen oikea hoito/terapia parhaan kuntoutustuloksen saavuttamiseksi.

Eläinfysioterapiaa tarvitaan mm.
 • tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa ja ennaltaehkäisyssä
 • vammojen ja ortopedisten toimenpiteiden jälkeisessä kuntoutuksessa (esim. ristiside- tai selkäleikkaukset)
 • urheilukoiran lihashuollossa ja lihasvoimaharjoittelussa
 • neurologisissa sairauksissa
 • erilaisissa kiputiloissa ja liikkumisen häiriöissä
 • ikääntymisen mukanaan tuomissa ongelmissa sekä rakenteellisissa heikkouksissa

Eläinfysioterapiassa terapiamenetelmät valitaan tutkimisen jälkeen ongelmasta riippuen. Hyvän hoitotuloksen aikaansaamiseksi fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä koiran omistajan kanssa.

Fysioterapian keinoja ovat esimerkiksi:

 • terapeuttinen harjoittelu jonka avulla lisätään yksilöllisesti eläimen liikkuvuutta, voimaa, stabiliteettia, kestävyyttä
 • fysikaalinen terapia esim. sähköhoidot, lämpö- ja kylmähoidot
 • manuaalinen terapia esim. hieronta, venyttely, mobilisointi
 • vesiterapia
 • kotiharjoitteiden ohjaus

Kuntoutuspotilaiden omistajat huomio!

Kuntoutuspotilaiden hoidossa toivomme eläinlääkärin lähetettä tai konsultointia siitä, minkälaista hoitoa kuntoutujalle on suunniteltu. Ajanvaraus hyvinvointipalveluihin tapahtuu tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

Fysioterapiaa on tarjolla Varkaudessa ACE Hyvinvoinnin toimipisteessä osoitteessa Relanderinkatu 55.

puh: 050 596 6036
e-mail: acehyvinvointi@gmail.com